Samen kunst verkennen. Door Wilma Colewij

Samen Kunst Verkennen is een initiatief van een groepje Groningers verenigd in Groningen Plus. Vanuit het idee dat een gezamenlijke kunstverkenning iets bijzonders met je kan doen, trekken de komende maanden diverse groepjes van 3-4 gelijkgestemde ‘plussers’ samen op – ieder werkend aan een persoonlijke kunstverkenning. Dat kan nog overal toe leiden. Het enige dat zeker is, is dat ze samen op pad gaan.  

Op woensdag 18 oktober was het zover. Ons project “Samen kunst verkennen” ging van start met een workshop in de studio van het gastvrije Noord Nederlands Toneel aan de Bloemstraat in Groningen. Om en nabij 30 deelnemers gingen samen met Anika Abbing, theaterdocent, verkennen wat een ieder zelf ervaart bij kunst en de verschillende uitingsvormen. Individueel en in groepjes werd aandacht besteed aan de vragen: welke kunstvormen spreken je aan, hoe maak je samen een installatie en wat zijn je voorkeuren in het samenwerken, zowel in tweetallen als in een grotere groep. De middag werd afgesloten met enkele presentaties; zoals een hoorspel rondom de betekenis van een trommel en een set foto’s aan de hand van een ter plekke bedacht thema. Met veel plezier hebben we een aantal uren intensief gewerkt en nagepraat over de verschillende opdrachten.

Als aftrap leverde deze eerste ontmoeting genoeg stof tot nadenken voor de tweede etappe. Die was op 1 november bij VRIJDAG, in de achterzaal aan de St. Jansstraat in Groningen. Na een korte uitleg door Gert Los werd iedereen uitgenodigd om zijn of haar voorkeuren kenbaar te maken. Waar wil je mee aan de slag de komen maanden, zowel qua inhoud als kunstvorm?

Deelnemers die elkaar voor een groot deel niet kenden, vormden spontaan een aantal werkgroepen in de grootte van 3 à 5 personen. De praktische redenen daar achter: zo kun je makkelijk samen op stap met één auto en je praat makkelijk aan één tafel. Door elkaars ideeën voor een kunstproject te verkennen en uit te wisselen ontstonden mooie plannen met de mogelijkheid om, waar gewenst, nog onderling te kunnen ruilen. Bij de presentaties van elke groep viel ons de rijkdom aan creatieve en inspirerende ideeën op. Uit de plannen voor een mogelijke aanpak bleek hoe belangrijk onze verschillende, eigen netwerken kunnen zijn. Deelnemers gaven zichzelf en elkaar vooral veel vrijheid om waar nodig en gewenst zaken aan te passen.

Bijvangst

Opvallend was hoe makkelijk er ook nog tussen de diverse groepjes onderling verbindingen werden gelegd. Die kruisbestuiving gaan we zeker voortzetten op 13 december wanneer we  elkaar weer met de hele groep van 25 mensen treffen om bij te praten. Nog een bijvangst van deze eerste twee middagen: wie zin of belangstelling heeft kan ook nog samen op pad naar het museum of theater.

Met enthousiasme gaan we nu eerst aan het werk, op naar april 2018.  Dan presenteren we tijdens de culturele actiemaand voor senioren, Kunst op Stee, in een “grande finale” de resultaten van onze individuele en gezamenlijke creatieve zoektocht. Wat zal de meerwaarde voor ieder persoonlijk zijn geweest van dit samen kunst verkennen? Dat hopen we volgend jaar met u te kunnen delen.

Tekst: Wilma Colewij Foto’s: Mary Ritsema

(deze blog is een compilatie van eerdere berichten over Samen Kunst Verkennen in de Seniorenkrant)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *